vrijdag 28 januari 2011

ketenzorg

Naar aanleiding van 'n symposium had ik me aangemeld voor de nieuwsbrief met betrekking tot ketenzorg in de gemeente waar pap woont. Vandaag de 2e "nieuwsbrief ketenzorg dementie" gekregen. Allemaal mooi in theorie ("de ketenzorgers zijn HBO geschoolden die samen met de familie in nauwe samenwerking met de huisarts meebewegen met ontwikkelingen van 't dementieproces") maar helaas lees ik ook zinnen als "Op dit moment is er nog geen duidelijke uniforme en structurele financiering", "Verzoek tot verkrijging van subsidie vanuit zogenaamde innovatiegelden is afgewezen" en "De huidige wijze van financiering stemt helaas niet helemaal overeen met de visie".  Ze schrijven verder dat ze aan de slag kunnen.....