vrijdag 14 januari 2011

nauwkeurige verstrekking medicatie

Wat zal ik blij zijn als de 'nieuwe' medicatie blijvend in de blisterverpakking kan..... Waarom? Zolang medicatie niet chronisch wordt toegediend komt deze - volgens richtlijnen van de apotheek - niet in een blisterverpakking. De extra medicatie die pap krijgt i.v.m. jicht en artritis (colchicinezit dus apart in een doosje, met sticker van de apotheek erop met aanwijzing voor toediening. De aanwijzing staat ook nog eens een aantal malen vermeld in 't logboek van de thuiszorg. En toch gaat de toediening niet vlekkeloos. Te vaak wordt vergeten om de tabletjes te geven, te vaak wordt ook niets opgeschreven in 't logboek...... Om moedeloos van te worden. Vanmorgen constateerde mijn broer dat gisteren blijkbaar niets was toegediend, want 't stond niet in 't logboek. Gelukkig kon ik hem zeggen dat ik gistermorgen wel alle tabletjes aan pap had gegeven voordat ik met hem naar de diabetesverpleegkundige ging. Ik had alleen nog geen tijd gehad om dit in 't logboek op te schrijven (je moet hiervoor even de tijd nemen om 't goed, nauwkeurig en duidelijk op te schrijven) en wilde dit doen nadat ik pap weer thuis had afgezet. Omdat de verpleegkundige van de thuiszorg toen ook net binnenkwam heb ik haar gezegd wat ik had gegeven en gevraagd om dit op te schrijven..... Tja, òf ze heeft 't niet goed begrepen òf ze is vergeten om alles goed op te schrijven.....